top of page

Compassietraining: de weg van vriendelijkheid

De Compassietraining of MBCL (Mindfulness Based Compassionate Living) is een vervolg op de Mindfulnesstraining, een verdieping in aandachtiger leven.

In deze training ga je aan de slag met het beoefenen van vriendelijkheid en compassie voor jezelf en voor anderen.

Door middel van begeleide meditaties, visualisaties en schrijfoefeningen leer je je vriendelijkheid en compassie eigen maken.

Het is wetenschappelijk bewezen dat het beoefenen van vriendelijkheid en compassie helpt de geest te kalmeren waardoor je uiteindelijk gelijkmoediger in het leven komt te staan.

Wat is compassie?

Compassie of mededogen is het vermogen ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel dat van onszelf als dat van anderen. Dit gaat samen met de wens om deze pijn en dit lijden te verlichten en de bereidheid om daar verantwoordelijkheid voor te nemen.

Oefenen van compassie vraagt moed en ruimhartigheid.

Door de oefeningen kom je meer in contact met jezelf. Het zorgt voor een gezonde relatie met onszelf en een grotere openheid en mededogen naar anderen.

De volgende thema’s komen in de training aan bod:

  • De drie emotieregulatiesystemen: werking en effect
  • Omgaan met lastige emoties
  • Compassievol herkennen van patronen
  • De cirkel van compassie: de compassie-modus
  • Compassievol omgaan met anderen
  • Common humanity: vergevingsgezindheid
  • Mededogen in actie
  • Compassie in het dagelijks leven

Compassietraining

De training wordt zowel individueel als in een groep aangeboden.

Individueel bestaat de training uit acht sessies van 1,5 uur en een stiltedagdeel.

In een groep worden er acht sessies van 2,5 uur gegeven met een stiltedag(deel).

De groep bestaat uit maximaal 8 personen.

Lesmateriaal

Voor het lesmateriaal wordt er gebruik gemaakt van het cursusmateriaal van Frits Koster en Erik van den Brink. Dit betreft een cursusmap en cd’s/mp3 met de oefeningen (begeleide meditaties en visualisaties).

Voorafgaand aan de training heb je een voorgesprek met de trainer en wordt er beslist jover uiteindelijke deelname.

De kosten voor de groepstraining zijn € 350,- inclusief cursusmateriaal en € 420,- voor een individuele training. Prijzen zijn inclusief BTW.

Deelname

Deelname aan deze training is mogelijk als je de achtweekse Mindfulness training hebt gevolgd (MBSR of MBCT). Je hebt een open houding om naar jezelf en naar je patronen te kijken. Je bent bereid om dagelijks te oefenen en gevoelens van kwetsbaarheid stap voor stap toe te laten.

Voor meer informatie kun je contact met opnemen, email info@2bemindful.nl of tel. 06 16200567.

- Vriendelijkheid is de gouden schakel die de wereld bijeenhoudt -

Johan Wolfgang von Goethe

bottom of page