top of page

Prijzen Tai Chi lessen en voorwaarden per 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 worden een aantal nieuwe voorwaarden van kracht betreffende de strippenkaarten, namelijk:

  • De geldigheidsduur van de strippenkaart is voor een 5-strippenkaart 6 weken en voor een 10-strippenkaart is dit 12 weken.
  • De strippenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
  • Indien je niet deel kan of wil nemen aan de les, meld je dan ruim van te voren af, minimaal 12 uur van tevoren, via de mail of app.
  • Indien je je niet tijdig afmeldt, wordt er lesgeld (1 strip) berekend.
  • Bij langdurige ziekte kan in overleg de geldigheid van de strippenkaart voor bepaalde tijd opgeschort worden.
  • Vakantieperiodes of afwezigheid van de docent worden tijdig gecommuniceerd. De geldigheidsduur van de strippenkaart wordt hierop aangepast.
  • Wanneer er onverwacht een les komt te vervallen wegens onverwachte omstandigheden zoals ziekte van de docent, dan wordt de geldigheidsduur van de strippenkaart aangepast.

  Prijzen lessen:

  •  Dinsdag- en donderdagmorgen: € 30,- per maand of € 41,- voor een 5-strippenkaart; € 80,- voor een 10-strippenkaart. Losse les € 9,--

  • Maandagavond en vrijdagmorgen: € 50,-- voor een  5-strippenkaart; € 100,-- voor een 10-strippenkaart. Losse les € 12,50.

 

bottom of page